برچسب: قلب

0

کفش کوچولو را کشف کن

درسی که کفشدوزک به من داد… در عین سادگی‌اش. در حیاط و باغچه هروقت دیدیم چند لحظه صبر کنیم و نگاهش کنیم. شاید حرفی برای گفتن دارد.

0

مشاهده کردن

طبیعت حرف‌های زیادی برای آموختن دارد. کاکتوس چه می‌خواهد بگوید؟ نگاه می‌کنم و می‌نویسم. این نوشته کوتاه را می‌توانید در کنار بالکن یا جای دنج بخوانید