برچسب: صدا

گل 0

گلرُخ

چهره گُل از طبیعتش و مِهری که دارد، می‌گوید. مِهری که بی‌توقع تقدیم می‌کند…

من و دریا و روزگاری قبل 0

دریا

من و دریا و روزگاری قبل