برچسب: روشنایی

نور 0

آفتاب

نوشته‌ای کوتاه درباره آهنگ محلی و زیبای خراسانی و هر آن چیزی که از روشنایی و حقیقت هستن برای رسیدن به آگاهی و روشنایی درون

پرنده طلایی 2

تابان

نوشته‌ای از قشنگی آسمون و پرنده‌ها که کمک می‌کنه آرامش و معنا رو به شیوه خودمون تجربه کنیم و بخشی از وجودمون بشه. امیدوارم لذت ببرید