برچسب: ذهن

دنیای نوشتن 0

قدم

هر راهی بالا و پایینی دارد. نویسندگی هم همین‌طور است