برچسب: دریا

سبز شو 0

معنا

ما چه چیزی از خود و زندگی می‌خواهیم؟

رویای دخترک 0

دُرنا

داستانی درباره جستجوی دختر کوچولو و رفاقتش با طبیعت و یافتن مهر و عشق. با شنیدن آهنگِ موج های دریا، می‌توانید این داستان را با حس عمیق تری بخوانید.