برچسب: درون

نقاشی با مداد 2

ظاهر یا باطن؟

نوشته‌ای درباره ارزش گذاری و اولویت بندی به مسائل ظاهری و باطنی. در بخش نگرش، نوع نگاهم به دغدغه‌ها رو می‌نویسم. ممنون از همراهی‌تون