برچسب: جهان

سنگ ها 0

تبسم

تو قسمت چشمک، قراره ویدئوهای کوتاهی از نوشته‌هام بذارم. نوشته‌هایی که گاهی، نیاز به تصویر کشیدن‌شون هست. ممنون از همراهی‌تون

0

کفش کوچولو را کشف کن

درسی که کفشدوزک به من داد… در عین سادگی‌اش. در حیاط و باغچه هروقت دیدیم چند لحظه صبر کنیم و نگاهش کنیم. شاید حرفی برای گفتن دارد.