دسته: متفرقه

تو این قسمت از چیزای مختلف می‌نویسم. از جمله‌های کوتاه و…

دنیای نوشتن 0

قدم

هر راهی بالا و پایینی دارد. نویسندگی هم همین‌طور است