دسته: رویش

روزهای متولد شدن، بیدار شدن و سبز شدنم

پرنده طلایی 2

تابان

نوشته‌ای از قشنگی آسمون و پرنده‌ها که کمک می‌کنه آرامش و معنا رو به شیوه خودمون تجربه کنیم و بخشی از وجودمون بشه. امیدوارم لذت ببرید

آسمان پر ستاره 2

سخنران

نوشته‌ای درباره مِهر طبیعت که دنیایی از درس و آگاهیه. این درس رو به شکل داستانی کوتاه نوشتم که تو این روزای آخر سال، حال و هوا رو بهتر می‌کنه.

0

کفش کوچولو را کشف کن

درسی که کفشدوزک به من داد… در عین سادگی‌اش. در حیاط و باغچه هروقت دیدیم چند لحظه صبر کنیم و نگاهش کنیم. شاید حرفی برای گفتن دارد.

عشق با لطافت و صلح همراه است. آشتی با خود 0

محبوب

چیزهای زیادی ممکن است ما را به سمت بی‌ارزشی جهت دهد. اما از جایی به بعد احتیاج به ترمیم و ساختن خود است. متنی کوتاه و خواندنی درباره دوست داشتن و پذیرش خودم که به مرور به آن نزدیک شدم و در هوای آفتابی جانی تازه به وجودتان می‌بخشد.

0

مشاهده کردن

طبیعت حرف‌های زیادی برای آموختن دارد. کاکتوس چه می‌خواهد بگوید؟ نگاه می‌کنم و می‌نویسم. این نوشته کوتاه را می‌توانید در کنار بالکن یا جای دنج بخوانید

0

هور

متنی کوتاه درباره عشق و مهر خورشید