دسته: نگرش

سبز شو 0

معنا

ما چه چیزی از خود و زندگی می‌خواهیم؟

لایه‌های چشم 0

نگاه

چشم‌ها، سرزمینی برای بهتر دیدن

سنگ ها 0

تبسم

تو قسمت چشمک، قراره ویدئوهای کوتاهی از نوشته‌هام بذارم. نوشته‌هایی که گاهی، نیاز به تصویر کشیدن‌شون هست. ممنون از همراهی‌تون