بایگانی‌ ماهانه: خرداد 1400

سبز شو 0

معنا

ما چه چیزی از خود و زندگی می‌خواهیم؟

دنیای نوشتن 0

قدم

هر راهی بالا و پایینی دارد. نویسندگی هم همین‌طور است

دست 0

سرزمین

دست‌ها برای خود سرزمینی هستند؛ سرزمینی که گاه بیابانی می‌شود و گاه جنگلی با طراوت.

لایه‌های چشم 0

نگاه

چشم‌ها، سرزمینی برای بهتر دیدن

سنگ ها 0

تبسم

تو قسمت چشمک، قراره ویدئوهای کوتاهی از نوشته‌هام بذارم. نوشته‌هایی که گاهی، نیاز به تصویر کشیدن‌شون هست. ممنون از همراهی‌تون