نگار دانه ، وبلاگ

سبز شو 0

معنا

ما چه چیزی از خود و زندگی می‌خواهیم؟

دنیای نوشتن 0

قدم

هر راهی بالا و پایینی دارد. نویسندگی هم همین‌طور است

دست 0

سرزمین

دست‌ها برای خود سرزمینی هستند؛ سرزمینی که گاه بیابانی می‌شود و گاه جنگلی با طراوت.